Categories: Uncategorised

XXX

När man nått punkten

där endast det obegripliga och oåterkalleliga gränsöverskridandet återstår,

finns då den fridfullhet man väntat på där?

Varför har vi inte fått veta det?

Då hade livet tett sig så annorlunda och mindre hotfullt.

Article info