Categories: Uncategorised

XXXIV

Jag litar inte längre på världen.
Den berör mig illa. Mycket illa.
Jag kan inte se på den med något annat än en blandning av likgiltighet och förakt.
Jag vill inte ha det så.
Men vad kan jag göra än att bo i min bubbla.
Inte bra.

Article info