Categories: Uncategorised

XXII.

Den siste magikern är sedan länge sedan död.

Nu väntar vi alla på singulariteten,

dagen då människan inte längre förstår sig på vilken planet vi har skapat åt oss.

Vem säger då att förnuftet segrat?

Trehundra år av enögt dårskap.

Article info